Privacyverklaring

Bezoek je onze website, dan verwerken we jouw persoonsgegevens. Uiteraard nemen we je privacy serieus. In deze privacyverklaring lees je welke gegevens van jou wij verwerken en gebruiken en lees je met welke doelen we dit doen.

Verantwoordelijkheid verwerking persoonsgegevens

Organic Lighting bv, gevestigd aan Beverweg 57, 6532 CC te Nijmegen, KvK-nummer 78490154, is verantwoordelijk voor de verwerking van de door jou met ons gedeelde persoonsgegevens, zoals verderop wordt weergegeven en toegelicht in deze privacyverklaring.

Contact

Als je naar aanleiding van deze verklaring contact wilt opnemen met Organic Lighting, kan dat met onze functionaris gegevensbescherming Sebastian Kügler op onderstaande manieren:


Persoonsgegevens die wij verwerken

Organic Lighting verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt op onze website.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • locatiegegevens
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • gebruikte internetbrowser en apparaat


Websitebezoekers jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouder(s) of verzorger(s). Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens van een kind jonger dan 16 jaar hebben verwerkt, neem dan contact met ons op. Wij zullen dan deze informatie verwijderen.

Doelen verwerking persoonsgegevens

Organic Lighting verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • de afhandeling van jouw betaling
 • de verzending van onze nieuwsbrief
 • de aflevering van onze goederen en/of diensten bij jou
 • je bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • je de mogelijkheid bieden een account aan te maken op onze website
 • het analyseren van jouw surfgedrag op onze website, zodat wij deze kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten kunnen afstemmen op jouw voorkeuren.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

Vertrouwelijkheid en delen van persoonsgegevens met derden

Wij gaan uiteraard vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. Alleen noodzakelijke personen hebben toegang tot je gegevens en veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd. Verder verstrekken wij uitsluitend jouw gegevens aan een derde partij wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens nodig hebben voor onze opdracht, zoals bijvoorbeeld onze logistieke of productiepartners, zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Organic Lighting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Wij maken op onze website gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Organic Lighting gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies hebben als doel de website goed te laten werken en deze te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Een verdere uitleg hierover kun je hier vinden.

Ten slotte gebruiken wij op de website cookies voor het bijhouden van statistieken, zodat het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes inzichtelijk voor ons wordt. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics, wat zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je verzamelde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Organic Lighting. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sebas@organiclighting.pro.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs, het documentnummer en je burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Organic Lighting wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan hier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of heb je aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op door te e-mailen naar info@organiclighting.pro.

Wijzigingen in privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Wijzigingen publiceren wij op onze website. We gebruiken gegevens nooit voor andere doeleinden dan waarvoor toestemming is gegeven.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 6 oktober 2020.

Nederlands
ideal
paypal
bancontact
applepay
mastercard
visa
Home